Aktualności

W związku z decyzją o połączeniu Forbis Sp. z o.o. i spółki powiązanej Forbis Sp. z o.o. Sp.k. z dnia 15 stycznia 2021 roku, poniżej przedstawiamy projekt Planu połączenia ww. spółek.