O firmie

FORBIS Sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Forbis, to nowoczesna i rzetelna firma, działająca na rynku polskim od roku 1996.

Czym się zajmujemy?:

Specjalizujemy się w outsourcingu personelu produkcyjnego. Mamy wieloletnie doświadczenie w rekrutacji na stanowiska produkcyjne:

  • spawacz,
  • ślusarz,
  • monter,
  • tokarz i wielu innych.

Zawsze działamy we wspólnym interesie naszego Partnera oraz przyszłego Pracownika – dlatego szukamy tych najlepszych.

Gwarancja jakości Pracownika daje Pracodawcom możliwość sprawdzenia umiejętności i kwalifikacji kandydata przed podjęciem decyzji o jego zatrudnieniu.

Gwarancja rzetelności Pracodawcy to pewność, że Pracownik otrzyma wynagrodzenie na czas i w wysokości zgodnej z umową.

Działamy dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całej Polsce. Wielu z naszych pracowników współpracuje z nami od kilku lat, biorąc udział w realizacji projektów dla naszych Partnerów na terenie całego kraju.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Firma Forbis Sp. Z o.o.); 2) kontakt z Administratorem- praca@grupaforbis.pl,; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu